پرده های نمایش،پرده ویدئو پروژکتور،پرده الکترونیکی؛پرده نمایش،صفحه نمایش

پرده تمایش|پرده ویدئو پروژکتور|پرده الکترونیکی

Screen Projector Reflecta

پرده نمایش (پرده وبدئو پروژکتور) از جمله تجهیزات جانبی سمعی بصری می باشد که با توجه به جنس مواد بکار رفته در آن ،کمک بسزایی در بهبود کیفیت تصویر ویدئو پروژکتور می نماید. پرده ویدئو پروژکتور (صفحه نمایش)با توجه به نوع کاربری آن در سه مدل پایه دار (قابل حمل) ، سقفی دستی (مکانیکی) و سقفی برقی (موتورایز)طراحی و تولید شده است .

 • پرده نمایش سه پایه دار (قابل حمل )  :

  • این پرده نمایش قابل حمل بوده ، نیاز به نصب و راه اندازی نداشته و براحتی در هر مکانی استقاده می گردد.
  • ابعاد : 180cm * 180 cm
  • ابعاد : 200cm * 200 cm
  • ابعاد : 250cm * 250 cm
 • پرده ویدئو پروژکتور سقفی دستی (مکانیکی)  :

  • این پرده ویدئو پروژکتور بصورت ثابت روی دیوار و یا سقف نصب شده و بصورت مکانیکی باز و یا بسته می شود
  • ابعاد : 180cm * 180 cm
  • ابعاد : 200cm * 200 cm
  • ابعاد : 250cm * 250 cm
  • ابعاد : 300cm * 300 cm
 • پرده نمایش الکترونیکی (برقی با ریموت کنترل )  :

  • این پرده نمایش الکترونیکی(صفحه نمایش) بصورت ثابت روی دیوار و با سقف نصب شده و با ریموت کنترل باز و با بسته می گردد.
  • ابعاد : 180cm * 180 cm
  • ابعاد : 200cm * 200 cm
  • ابعاد : 250cm * 250 cm
  • ابعاد : 300cm * 300 cm
  • ابعاد : 350cm * 350 cm
  • ابعاد : 400cm * 300 cm
  • ابعاد : 600cm * 400 cm

پرده نمایش

پرده نمایش برقی

پرده نمایش

پرده نمایش پایه دار

پرده نمایش

پرده نمایش برقی

پرده نمایش

پرده نمایش برقی

پرده نمایش پایه دار

فروش پرده نمایش

پرده نمایش

پرده نمایش

پرده نمایش پروژکتور

پرده نمایش